الهه خودسیانی

الهه خودسیانی، با نام هنری ella، هنر را زبانی برای بیان درون انسان ها می داند. او می گوید دوست دارد حس سادگی و همزمان قدیمی بودن را در آثار خود القا کند. ایجاد حس صمیمیت و نزدیکی بین مخاطب و اثر نیز از اهداف اوست.

آثار الهه، بیشتر در زمینه نقاشی روی سفال است. ترکیبی از دو هنر که هر کدام به تفکیک، یک محصول هنری به شما می آیند. بشقاب های سفالی او، طرفداران زیادی در میان هنردوستان دارد و او توانسته، نقاشی هایی تامل برانگیز و با حس و حالی کهن را روی آنها بکشد. گفتنی است که کیفیت اقلام استفاده شده در آثار الهه، به گونه ای است که در طی زمان آسیبی نبینند. با اینکه دست سازه های او، بیشتر جنبه تزیینی دارند اما می توان از آنها در روزمره نیز بهره برد.

برای ورود به صفحه اختصاصی آثار الهه خودسیانی در ژستور، اینجا را کلیک کنید.